Centrum Technologii Lotniczych

Archive for the ‘Wprowadzenie’ Category

Wprowadzenie

Misją CTL jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw  w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów. Centrum Technologii Lotniczych prowadzi  prace badawcze i badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi technologiami z zakresu techniki lotniczej oraz dziedzin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem aerodynamiki (eksperymentalna i obliczeniowa), projektowania i analizy wytrzymałościowej metalowych i kompozytowych struktur lotniczych i konstrukcji specjalnych, systemów […]