Centrum Technologii Lotniczych

Wprowadzenie

Misją CTL jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw  w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów.

Centrum Technologii Lotniczych prowadzi  prace badawcze i badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi technologiami z zakresu techniki lotniczej oraz dziedzin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem

Prace badawcze w Centrum Technologii Lotniczych prowadzone są w zespołach laboratoriów posiadających unikatowe w skali naszego kraju urządzenia i aparaturę badawczo-pomiarową akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Centrum Technologii Lotniczych, na zlecenie klienta, świadczy również usługi wykraczające poza zagadnienia techniki lotniczej. Realizacja takiego zlecenia każdorazowo wymaga akceptacji przez specjalistów z Instytut Lotnictwa wymagań przedłożonych przez klienta.

Dyrektor Centrum Technologii Lotniczych
dr Jerzy Żółtak
tel.: (+48) 22 846 38 22
e-mail: jerzy.zoltak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl


Categorised as: Wprowadzenie