Centrum Technologii Lotniczych

Zakład Systemów Transportu

Zakład Systemów Transportu  specjalizuje w badaniach systemów transportu w zagadnieniach związanych z teorią konstrukcji statków powietrznych. Ponadto w ramach prowadzonej działalności Zakład Systemów Transportu wykonuje analizy z zakresu wytrzymałości konstrukcji i osiągów statków powietrznych oraz współtworzy programy i prowadzi nadzór w  procesach Certyfikacji Statków  Powietrznych

Oferta:

1. Udział w projektach krajowych i Europejskich:

2. Działalność B+R w zakresie transportu lotniczego:

3. Projektowanie statków powietrznych:

Referencje:

  1. „European Personal Air Transportation System STUDY (EPATS)” – projekt w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej; Contract UE ASA6-CT-2006-044549 Specific Support Action (SAA), www.epats.eu, 2007-2008;
  2. „System Transportu Małymi Samolotami – analizy i opracowania modelu transportowego (STMS)” –projekt badawczy rozwojowy (NCBR), Umowa nr N R10-0023-04/2008;  2008-2009;
  3.  „Small Air Transport – Roadmap (SAT-rdmp)” – projekt w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Grant Agreement No ACSO-GA-2010-265603, www.epats.eu/SATRdmp/, 2011-2013;
  4. „Air Cargo Technology Road Map (CargoMap)” – projekt w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Grant Agreement No 284551 – CargoMap, www.cargomap.eu, 2011-2013;
  5. „Improvement of the air cargo transport sector by service oriented ICT-methods and processing logistic network, Baltic.AirCargo.Net” – projekt w ramach program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013; www.balticaircargo.net, 2010-2013;
  6. „Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems  (ASCOS)” – projekt w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Grant Agreement No 314299 – ASCOS), www.ascos-project.eu, 2012-2015;
  7. „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft (ESPOSA)” – projekt w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Grant Agreement No 284859 – ESPOSA, www.esposa-project.eu, 2011-2015.
  8. Certyfikacja samolotu I-23 według przepisów FAR-23, poprawka 42.

 
Kierownik Zakładu Systemów Transportu
mgr Andrzej Iwaniuk
tel.: 0 22 846 00 11 wewn. 707
fax: 0 22 846 44 32
e-mail:  andrzej.iwaniuk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl