Centrum Nowych Technologii

Zakład Aerodynamiki

Zakład Aerodynamiki łączy szerokie doświadczenie naukowo-badawcze załogi (profesorowie, doktorzy i magistrowie inżynierzy) do prowadzenia ekspertyzy w swej początkowej fazie poprzez obliczenia komputerowe CFD i eksperymentalne potwierdzenie w tunelu aerodynamicznym dla potrzeb aerodynamiki oraz mechaniki lotu dla cywilnych, a także wojskowych samolotów i śmigłowców.

Prawie wszystkie polskie samoloty i śmigłowce były badane w tunelach aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa.

Kierownik Zakładu Aerodynamiki
dr inż. Mikołaj Jarkowski
Kom: (+48) 572 334 005
Tel. (+48) 22 188 38 61
E-mail:mikolaj.jarkowski@ilot.edu.pl