Centrum Technologii Lotniczych

Zakład Aerodynamiki

Zakład Aerodynamiki łączy szerokie doświadczenie naukowo-badawcze załogi (profesorowie, doktorzy i magistrowie inżynierzy) do prowadzenia ekspertyzy w swej początkowej fazie poprzez obliczenia komputerowe CFD i eksperymentalne potwierdzenie w tunelu aerodynamicznym dla potrzeb aerodynamiki oraz mechaniki lotu dla cywilnych, a także wojskowych samolotów i śmigłowców.

Prawie wszystkie polskie samoloty i śmigłowce były badane w tunelach aerodynamicznych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Kierownik Zakładu Aerodynamiki
mgr inż. Przemysław Drężek
Tel. (+48) 22 846 00 11 wew. 352
E-mail: przemyslaw.drezek[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl