Centrum Technologii Lotniczych

Laboratorium Badań Aerodynamicznych

Laboratorium Badań Aerodynamicznych jest częścią Centrum Nowych Technologii Instytutu Lotnictwa. W ramach swojej działalności prowadzi unikatowe w skali krajowej i międzynarodowej prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie aerodynamiki stosowanej.

Laboratorium posiada na wyposażeniu 5 tuneli aerodynamicznych, w tym największe i najszybsze tunele aerodynamiczne w środkowo-wschodniej części Europy. Infrastruktura badawcza należy do najbardziej zaawansowanych centrów w obszarze aerodynamiki stosowanej na Świecie. Przeprowadzane w Laboratorium modernizacje stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku międzynarodowego w zakresie mechaniki płynów oraz wysokich wymagań sektorów gospodarki i przemysłu.

Działalność Laboratorium obejmuje obszary o strategicznych i priorytetowych kierunkach badawczych jak:

 1. Środowisko
  • badania środowiskowe odporności na wiatr
 2. Energia i jej zasoby
  • badania aerodynamiczne elektrowni wiatrowych stanowiących nowoczesne technologie do generowania energii
  • badania aerodynamiczne modeli bloków energetycznych i chłodni kominowych
 3. Infrastruktura transportowa
  • badania aerodynamiczne środków transportu naziemnego i powietrznego

Zakres prowadzonych prac obejmuje:

Laboratorium Badań Aerodynamicznych zatrudnia wysokokwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę techniczną oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji prac.

Misją Laboratorium Badań Aerodynamicznych jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

W Laboratorium Badań Aerodynamicznych zostały wdrożone i funkcjonują:

Techniczne wyniki badań uzyskane w laboratorium są uznawane zarówno przez International Standard Organization ISO jak i przez International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC

Laboratorium Badań Aerodynamicznych od 22 października 1997 posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 129 przyznawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Tunel aerodynamiczny małych prędkości T-3 (5 m)

Zmodernizowany w 2015 roku tunel aerodynamiczny małych prędkości T-3 jest tunelem o obiegu zamkniętym ciągłego działania z otwartą przestrzenią pomiarową o średnicy 5 metrów i długości 6,5 metra. Wymiary, moc silnika (5,6 MW) i prędkość przepływu powietrza (90 m/s) pozwalają zaliczyć tunel T-3 do światowej czołówki tuneli aerodynamicznych małych prędkości.

Dodatkowo tunel aerodynamiczny T-3 wyposażony jest w innowacyjną instalację przepływu wtórnego o średnicach IPW400 i IPW80, pozwalającą uzyskać dodatkowy przepływ powietrza o maksymalnym wydatku masowym odpowiednio 45 kg/s i 2 kg/s. Instalacja IPW80 pozwala również na podwyższenie temperatury czynnika roboczego do 250oC. Unikatowa instalacja umożliwia prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych lub ich modeli w warunkach symulowanego startu i lądowania z uwzględnieniem podwyższonej temperatury gazów wylotowych.

W ramach działalności badawczej Laboratorium Badań Aerodynamicznych, w tunelu T-3 wykonywane są badania obejmujące:

Badania te dotyczą modeli samolotów i podzespołów, śmigłowców (kadłubów, stateczników i wirników nośnych i ogonowych), budynków, okrętów, samochodów, pociągów oraz dwuwymiarowych profili.

Wykonywane są również badania obejmujące stateczność dynamiczną, deformacje modelu aeroelastycznego oraz pomiary parametrów przepływu w warstwie przyściennej.

Obiektami badanymi w tunelu T-3 mogą być modele statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 4 m, modele połówkowe o połowie rozpiętości skrzydeł do 4m, obiekty nie lotnicze generujące opór aerodynamiczny (budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, mosty, konstrukcje przemysłowe) o wysokości do 3 m lub przekroju poprzecznym (prostopadłym do kierunku przepływu) do 2,5 m2 albo modele wirników o średnicy do 3 m.

Do badań niezwiązanych z lotnictwem w przestrzeni pomiarowej umieszcza się specjalną, płaską płytę. Powierzchnię płyty można zmieniać tak, by symulować rozkład średniej prędkości wiatru względem powierzchni ziemi oraz turbulencję profilu.

Trisoniczny tunel aerodynamiczny N-3

Unikatowy trisoniczny tunel aerodynamiczny N-3 rozpoczął pracę w 1965 roku. Tunel ten jest typu wydmuchowego, a dzięki zastosowaniu eżektora ciśnieniowego z częściową recyrkulacją powietrza,. Tunel może pracować w trzech zakresach prędkości tj. pod, około i naddźwiękowym (zakres uzyskiwanych liczb Macha M = 0.2 – 2.3). Tunel zasilany jest z dwu kulistych zbiorników sprężonego powietrza o objętości łącznej wynoszącej 2880 m3 i maksymalnym ciśnieniu 6,5atm. Powietrze sprężane jest dwoma sprężarkami odśrodkowymi o mocy 2000 KW, odpowiednio oczyszczone i osuszone. Średni czas pracy tunelu wynosi:

Pomiary wykonywane są w komorze pomiarowej o przekroju poprzecznym 0.6 x 0 6m co klasyfikuje tunel jako największy i najszybszy obiekt w Polsce.

Zakres działalności badawczej tunelu N-3 to:

Tunel aerodynamiczny T-1 (1,5 m)

Tunel aerodynamiczny małych prędkości T-1 jest tunelem o obiegu zamkniętym ciągłego działania z otwartą przestrzenią pomiarową o średnicy 1,5 m i długości 2,4 metra. Tunel napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 55 kW, wyposażonym w 4-łopatowy stałoobrotowy wentylator. Maksymalna prędkość czynnika roboczego to 40 m/s.

Zakres działalności badawczej tunelu T-1 dotyczy:

Tunel aerodynamiczny małej turbulencji TMT

Tunel aerodynamiczny małej turbulencji TMT jest tunelem atmosferycznym o obiegu otwartym z dwoma połączonymi zamkniętymi prostokątnymi przestrzeniami pomiarowymi. Tunel ten jest wyposażony w dwa silniki prądu stałego o mocach 5,1 kW i 64 kW wykorzystywane w zależności od zadanej prędkości pomiarowej czynnika roboczego (40 m/s).

Zakres działalności badawczej tunelu obejmuje:

Naddźwiekowy tunel aerodynamiczny N-2

Naddźwiękowy tunel aerodynamiczny N-2 jest tunelem wydmuchowym o działaniu nieciągłymi zamkniętej przestrzeni pomiarowej o wymiarach 0,15 x 0,15 m. Zakres badanych prędkości od M=1,22 do M = 3,5.

Tunel ten służy do badań zjawisk aerodynamicznych związanych z przepływami ponaddźwiękowymi.

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Badań Aerodynamicznych
mgr inż. Grzegorz Krysztofiak
Tel: (+48) 22 846 00 11 wew. 204
E-mail:grzegorz.krysztofiak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Robert Placek
Tel: (+48) 0 22 846 00 11 wew. 360
E-mail: robert.placek[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl