Centrum Technologii Lotniczych

Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu

Pracownia Aerodynamiki Numerycznej

Pracownia Aerodynamiki Numerycznej Instytutu Lotnictwa jest wiodącym w Polsce centrum prowadzącym prace projektowe i analizy z wykorzystaniem metod i technik obliczeniowych (CFD). W pracowni zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści z zakresu aerodynamiki numerycznej oraz projektowania i optymalizacji konstrukcji lotniczych. W pracach badawczych i projektowych wykorzystywane jest zarówno oprogramowanie własne, jak i komercyjne.

Projektowanie i optymalizacja

Podstawowe narzędzia do projektowania i optymalizacji, to opracowane i zaimplementowane w Pracowni:

Podstawowy zakres działalności:

– budowa modeli parametrycznych obiektów do badań i optymalizacji (profil, skrzydło, kanał dolotowy silnika, dysza wylotowa silnika, itp.),

Analizy

Do obliczeniowej symulacji przepływów wykorzystywane jest zarówno oprogramowanie własne, akademickie, jak i komercyjne.

Podstawowy zakres działalności:

Zagadnienia przepływowe w pozalotniczych dziedzinach techniki:

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Pracownia współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz przemysłowymi w kraju i na świecie:

Kadra naukowo-badawcza bierze aktywny udział w licznych projektach międzynarodowych:

Kierownik Pracowni Aerodynamiki Numerycznej
dr inż. Janusz Sznajder
tel.: 0 22 846 00 11 wew. 492
fax: 0 22 846 44 32
e-mail:  janusz.sznajder[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl