Centrum Technologii Lotniczych

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Centrum Technologii Lotniczych
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel: (+48) 22 846 38 22
fax: (+48) 22 868 51 07
e-mail: cnt@ilot.lukasiewicz.gov.pl